List of Faculty Members

Names listed in alphabetical order

Dr. Arvinda Kumar Sinha
Department of Pathology
Dr. Ashish Shrestha (A)
Department of Community Dentistry
Dr. Asish Ghimire
Dr. Baikuntha Raj Adhikari
Department of Psychiatry
Dr. Balkrishna Bhattarai
Dr. Bandana Koirala
Dr. Basudha Khanal
Department of Microbiology
Dr. Bickram Pradhan
Dr. Bikram Prasad Shrestha
Department of Orthopedics
Dr. Birendra Prasad Sah
Dr. Bishnu Hari Paudel
Dr. Bishwa Nath Yadav
Dr. Dhana Ratna Shakya
Department of Psychiatry
Dr. Dilip Thakur
Dr. G.P. Rauniar
Dr. Gauri Shankar Shah
Dr. Guru Prasad Khanal
Department of Orthopedics
Dr. Gyanendra Bahadur Malla
Dr. Jyotsna Rimal
Dr. Krishna Pokharel
Dr. Madhab Lamsal
Department of Biochemistry
Dr. Mohan Chandra Regmi